Polaznik-ca izabire temu završnog rada u dogovoru s predmetnim profesorom struke. Nakon izbora teme završnog rada polaznik-ca predlaže nacrt ili strukturu završnog rada mentoru na redovitim konzultacijama. Ovdje je važno da polaznik-ca navede popis literature i druge izvore podataka koje namjerava koristiti pri izradi završnog rada. Mentor zajedno s polaznikom-com definira precizan sadržaj i strukturu završnog rada. Tijekom izrade u vrijeme dogovorenih konzultacija profesor je na raspolaganju za sve eventualne nejasnoće, sugestije oko pisanja rada i savjete oko dodatnih izvora literature. Polaznik-ca samostalno izrađuje rad s pravom i obvezom redovitih konzultacija s mentorom. Mentor prati rad i pomaže savjetima, a može zahtijevati i doradu, izmjenu ili dopunu završnog rada. Polaznik-ca je dužan postupiti prema uputama i primjedbama mentora.
 
OVDJE MOŽETE SKINUTI SVE ŠTO JE POTREBNO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA:

 

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.