prof. Krivačić

Elektroinstalater Električne mreže Električne instalacije Elektrotehničar Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetike Tehničar za mehatroniku Električne instalacije Digitalna elektronika Mikroupravljači Upravljanje i regulacija Senzorika Vođenje procesa računalom Robotika Radioničke vježbe (A) […]

prof. Kekić

Automehaničar Osnove elektrotehnike i elektronike Strojarski računalni tehničar Elektrotehnika Tehničar za mehatroniku Osnove elektrotehnike Električni sklopovi Radioničke vježbe (E) Elektroinstalater Osnove elektrotehnike Elektrotehničar Elektron. sklopovi Osnove elektrotehnike Radioničke vježbe

Skip to content