prof. Krivačić

Elektroinstalater Električne mreže Električne instalacije Elektrotehničar Sklopni aparati Električne instalacije Elektroenergetike Tehničar za mehatroniku Električne instalacije Digitalna elektronika Mikroupravljači Upravljanje i regulacija Senzorika Vođenje procesa računalom Robotika Radioničke vježbe (A) […]

prof. Jakšić

Elektroinstalater Računalstvo Mjerenje u elektrotehnici Elektrotehnički materijali Elektroničke komponente Praktična nastava Elektrotehničar Računalstvo Mjerenja u elektrotehnici Elektrotehnički materijali i komponente Automatsko vođenje procesa Stručna praksa Tehničar za mehatroniku Računalstvo Obnovljivi […]

prof. Kekić

Automehaničar Osnove elektrotehnike i elektronike Strojarski računalni tehničar Elektrotehnika Tehničar za mehatroniku Osnove elektrotehnike Električni sklopovi Radioničke vježbe (E) Elektroinstalater Osnove elektrotehnike Elektrotehničar Elektron. sklopovi Osnove elektrotehnike Radioničke vježbe

Skip to content