Rukovatelj/ica grejderom

Rukovatelj/ica grejderom Polaznik će Razlikovati dijelove i sklopove grejdera Pripremiti grejder za rad, pregledati teren na kojem će se obavljati rad Rukovati  pravilno komandama grejdera i raditi na siguran način Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja grejdera...

Rukovatelj/ica dozerom i skejperom

Rukovatelj/ica dozerom i skejperom Polaznik će Razlikovati dijelove i sklopove dozera i skrejpera Pripremiti dozer i skrejper za rad Rukovati komandama istovarne korpe te primijeniti pravilno postupke pri prijevozu i istovaru tereta Primijeniti mjere održavanja i...

Rukovatelj/ica buldožerom

Rukovatelj/ica buldožerom Polaznik će Razlikovati dijelove i sklopove  buldožera Pripremiti buldožer za početak rada Rukovati pravilno komandama buldožera i raditi na siguran način Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja buldožera Primijeniti mjere zaštite na...

Rukovatelj motornom kosilicom

Rukovatelj motornom kosilicom Kompetencije Razlikovati vrste, dijelove i sklopove motorne kosilice Pripremiti motornu kosilicu za rad. Rukovati motornom kosilicom na siguran način. Primijeniti pravila zaštite na radu. Provoditi osnovno održavanje motorne kosilice...

Rukovatelj strojevima za sabijanje

Rukovatelj strojevima za sabijanje Polaznik će: steći znanja o stroju kojim rukuje steći znanja o održavanju stroja upoznati način sigurnog rada steći vještine rada u tehnološkom procesu Uvjeti upisa osnovna škola 18 godina života liječnički pregled vozačka dozvola...
Skip to content