Uzgajivač ovaca i koza

Uzgajivač ovaca i koza UVJETI UPISA: U program osposobljavanja za uzgajivača ovaca i koza mogu se upisati osobe s: najmanje završenom osnovnom školom navršenih 18 godina života liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ovaca i koza  ...

Jednostavni poslovi u zanimanju vrtlar/ica

Jednostavni poslovi u zanimanju vrtlar/ica KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sadnji i njegovanju vrtnog bilja koristiti odgovarajuće postupke u pripremi...

Cvjećar/ka – aranžer/ka

Cvjećar/ka – aranžer/ka KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za...

Voditelj/ica OPG-a

Voditelj/ica OPG-a Polaznik će: Osnovati i registrirati svoj OPG Planirati i voditi poslovanje OPG-a u skladu sa zakonskim odredbama Plasirati vlastite proizvode na tržište Služiti se računalom, Internet pretraživačem, elektroničkom poštom i osnovama Worda...

Edukacija o održivoj uporabi pesticida

Edukacija o održivoj uporabi pesticida TEČAJ – PROVEDBA EDUKACIJE Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se...
Skip to content