Mesar/ica

Mesar/ica Polaznik će: Razlikovati stoku po vrsti, građi i tipu te koristiti odgovarajuće postupke pripreme stoke za klanje. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke omamljivanja, klanja, šurenja, rasijecanja trupala i egzenteracije životinja te...

Izobrazba o javnoj nabavi

Izobrazba o javnoj nabavi Pučko otvoreno učilište POUKA nudi slijedeće programe izobrazbe o javnoj nabavi: Izobrazba o javnoj nabavi (redoviti program) Izobrazba o javnoj nabavi Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u...

Voditelj/ica seoskog turizma

Voditelj/ica seoskog turizma Cilj programa je osposobiti polaznika za vođenje poljoprivredno – turističkog obiteljskog gospodarstva prema europskim standardima kako bi bilo konkurentno na širem tržištu u regiji.   UVJETI ZA UPIS: – završena osnovna škola-...

Poslovi mljekara/ice – sirara/ice

Poslovi mljekara/ice – sirara/ice KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA   Polaznik/ica će: Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda Koristiti...

Računalni operater

Računalni operater KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obraduprimijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga...
Skip to content