Mesar/ica

Mesar/ica Polaznik će: Razlikovati stoku po vrsti, građi i tipu te koristiti odgovarajuće postupke pripreme stoke za klanje. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke omamljivanja, klanja, šurenja, rasijecanja trupala i egzenteracije životinja te...

Izobrazba o javnoj nabavi

Izobrazba o javnoj nabavi Pučko otvoreno učilište POUKA nudi slijedeće programe izobrazbe o javnoj nabavi: Izobrazba o javnoj nabavi (redoviti program) Izobrazba o javnoj nabavi Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u...

Računalni operater

Računalni operater KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obraduprimijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga...
Skip to content