Vozač motornog vozila

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

 • sigurno i pravilno upravljati motornim vozilom na prometnicama
 • pravilno upravljati motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te ih pravilno održavati
 • raditi na siguran način
 • promovirati ekološku svijest i osobnu odgovornost
 • primjenjivati  propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama
 • izabrati i sam interpretirati potrebne informacije (upute o radu)
 • poznavati  opća i posebna pravila prometa
 • pravilno postaviti teret na vozilo
 • obilježiti vozilo za prijevoz tereta i putnika
 • izabrati itinerar za prijevoz tereta i putnika
 • izraditi cijenu prijevoza

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Vozač/ica

 KLASA: UP/I-602-07/10-03/00153 | URBROJ:533-09-10-0003 | 14. rujna 2010.

Skip to content