Tesar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno-konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • izraditi klasične drvene oplate temelja, zidova, stropnih konstrukcija, stubišta od armiranog betona
  • izraditi i demontirati velikoplošne oplate u suvremenim sustavima montažnih, lakosastavljivih i za prenošenje prikladnih elemenata oplate (tipa NOF, DOKA, PERI i sl.)
  • izraditi drvene konstrukcije krovišta, drvenih stropova, drvenih stubišta, ograda
  • izraditi klasične drvene radne podove i skele, nanosne skele i konstrukcije za zaštitu građevinskog iskopa, te montirati i demontirati sustav metalnih skela i oplata za zaštitu građevinskog iskopa.

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 •  liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje tesara

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tesara

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Tesar/ica

Rješenje MZO: KL:UP/I-602-07/21-03/00169; URBR: 533-05-21-0003, od 21. srpnja 2021.

Skip to content