Tehničar za logistiku i špediciju

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • organizirati prijevoz pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom
  • izdavati i pribavljati transportnu dokumentaciju
  • preuzimati i distribuirati  pošiljke
  • sklapati ugovore o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe
  • organizirati kontrolu robe, sajamske poslove konsignacijske poslove, agencijske poslove
  • organizirati  prijevoz živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta
  • razlikovati  tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti
  • izdavati jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente
  • izraditi kalkulaciju, obaviti obračun za izvršene usluge, kontrolirati ispravnost dokumenata te izvršiti kontrolu obračuna i naplate vozarine i carine.
  • primjenjivati  znanja iz računalstva pri pronalaženju podataka važnih za organizaciju i rad

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Tehničar/ka za logistiku i špediciju

 KLASA: UP/I-602-07/10-03/00153 | URBROJ:533-09-10-0003 | 14. rujna 2010.

Skip to content