Tehničar cestovnog prometa

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Nakon završetka programa polaznik će moći:

§ planirati, organizirati i realizirat siguran i ekonomičan prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu

§ istraživati tržište prometnih usluga

§ pripremiti, nadzirati i okončati proces prijevoza tereta i putnika

§ osigurati vozilo, putnike i teret u prometu

§ izabrati i uposliti posadu vozila i vozni park

§ organizirati poslove na terminalu

§ organizirati skladištenje tereta

§ organizirati poslove paratranzita (rent-a-cara, taksi prijevoza, prijevoz invalida…)

§ poznavati poslove financijsko-komercijalnog poslovanja prijevoznog poduzeća

§ ponuditi, izračunati i naplatiti cijenu prijevozne usluge

§ primjenjivati znanja o čimbenicima sigurnosti prometa

§ primjenjivati zakonitosti dinamike kretanja vozila

§ planirati promet u kretanju i mirovanju

§ primjenjivati zakonitosti pri upravljanju prometom

§ pravilno postupati kod prometne nesreće, očevida i vještačenja

§ sudjelovati u nadzoru prometa

§ ustrojiti održavanje voznog parka

§ sudjelovati u poslovima registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR/KA CESTOVNOG PROMETA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tehničar/ka cestovnog prometa.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR/KA CESTOVNOG PROMETA polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tehničar/ka cestovnog prometa.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Tehničar/ka cestovnog prometa

KLASA:UP/I-602-07/15-03/00320; URBR:533-25-15-0002 od 4. studenog 2015.
Skip to content