Strojarski računalni tehničar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

                                                                                                                        

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova strojarski računalni tehničar.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova strojarski računalni tehničar.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Strojarski računalni tehničar

Rješenje MZO Klasa: UP/I-602-07/19-03/00215; URBR:533-05-19-0004, 3. rujna 2019.

Skip to content