Slastičar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Nakon završetka programa polaznik će:

       steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci
       steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
       spoznati vlastite mogućnosti i dosege,
       spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,
       biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.
       upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turistič­ko-ugostiteljskoj djelatnosti,
       upoznati opasnosti na radu,
       upoznati propise o radu na siguran način,
       upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
       upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline,
       znati racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
       znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi slastičar,
       planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
       razviti i primjenjivati osobine slastičara,
       spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različi­tosti,
       upoznati opremu slastičarnice-kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),
       znati dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
       upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.,
       naučiti pripremu slastica u ugostiteljskim objektima,
       upoznati običaje pojedinih naroda i njihove nacionalne specijalitete kod slastica,
       znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
       upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,
       upoznati namirnice biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,
       upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Slastičar/ka.

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
KLASA:UP/I-602-07/16-03/00135; URBROJ:533-25-16-0002 od 21. srpnja 2016.

Skip to content