Prodavač

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • Samostalno obavljati nabavu robe
  • Razlikovati  robu po njenom porijeklu te prirodnim, uporabnim i tržišnim svojstvima.
  • Poslovno komunicirati, ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku.
  • Provoditi marketinške aktivnosti kojima se uvjerava potrošača da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama i na taj način stječe lojalni potrošač.
  • Koristiti  estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe, unaprjeđivati način prodaje i kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice.
  • Primjenjivati organizacijske vještine, vještine vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice.
  • Samostalno i sigurno obavljati poslove i radne zadatke prodavača.

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Prodavač

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
Klasa: UP/I-602-07/18-03/00176; Urbroj: 533-05-18-0004 od 07. kolovoza 2018.

Skip to content