Pekar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • Samostalno obavljati radne postupke te primjenjivati znanja i vještine vezane za zanimanje – pekar/ica
  • Izraditi tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta
  • Obraditi tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva
  • Peći tjestene komade: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda
  • Hladiti i skladištiti proizvode: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda
  • Analizirati kakvoću proizvoda i greške u proizvodnji
  • Koristiti računala i znati mogućnost primjene u pekarstvu
  • Izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda
  • Analizirati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša

Uvjeti upisa

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

Skip to content