Konobar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

 • samostalno obavljati poslove i radne zadaće u zanimanju konobar.
 • uspostavljati komunikaciju sa suradnicima kao i društvom u cjelini
 • raditi na siguran način
 • primjenjivati  postupke za zaštitu čovjekove okoline
 • primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika
 • koristiti opremu ugostiteljskih radnji (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar)
 • prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje,
 • primjenjivati  europski pristup u prijemu i ispraćaju gostiju,
 • razlikovati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,
 • primijeniti tehnike posluživanja i ponudu jela
 • primjenjivati  vrste i tehnike posluživanja pića

UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Konobar/ica

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
KLASA: UP/I-602-07/10-03/00154 | URBROJ:533-09-10-0004 | 8. rujna 2010.

Skip to content