Komercijalist

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • voditi poslovanje u trgovini
  • primjenjivati osnovne zakone  i propise koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu
  • voditi  osnovnu poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave platnog prometa
  • primjenjivati pravila i zakone uredskog poslovanja
  • razlikovati osnovne uvjete tržišnog gospodarstva te zakona funkcioniranja gospodarstva
  • koristiti  informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) u svakodnevnim poslovnim operacijama organizacije u kontekstu operacionalizacije i racionalizacije poslovnih procesa
  • razlikovati osnovne marketinške pojmove, planirati marketinške koncepte u širokoj praksi njihove tržišne  međuovisnosti te sudjelovati marketinškim poslovima  poslovnog subjekta
  • primijeniti  znanja, vještine za  samostalno i odgovorno izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na području računovodstva.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.
Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Komercijalist/ica

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
KLASA: UP/I-602-07/10-03/00153 | URBROJ:533-09-10-0003 | 14. rujna 2010.

Skip to content