Izobrazba o javnoj nabavi

Pučko otvoreno učilište POUKA nudi slijedeće programe izobrazbe o javnoj nabavi:
Izobrazba o javnoj nabavi (redoviti program)

Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u Malom Lošinju, Samoboru, Varaždinu, Zagrebu, Daruvaru i Krapini) Rješenjem Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku od 22.travnja 2016. je dobilo ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. POU Pouka upisana je u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 52.

Sukladno članku 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave cilj izobrazbe je stjecanje znanja i vještina osoba uključenih u sustav javne nabave radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave. S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz program izobrazbe i redovito usavršavanje propisano Pravilnikom. Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, a izdaje ga središnje tijelo za javnu nabavu nakon pismene provjere znanja. Tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata kako bi se certifikat mogao obnoviti.

POU Pouka provodi Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati za dobivanje certifikata. Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

U realizaciji izobrazbe sudjeluju renomirani stručnjaci iz područja javne nabave koji su treneri u području javne nabave ili imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

Program je namijenjen:

 1. Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu sa certifikatom
 2. Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima
 3. Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave
 4. Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija i drugih
 5. Svim zainteresiranim fizičkim osobama koje smatraju da bi ima sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri i zapošljavanju

  Organizacija i trajanje programa

  Program traje 50 nastavnih sati od čega je polaznik obavezan prisustvovati na najmanje 75% nastave, a raspored polaznici dobivaju prije početka provođenja programa. Svim polaznicima osigurava se nastavni materijal.

  Program je moguće izvoditi ako se prijavi minimalno 10 osoba, a za manje grupe održavanje je moguće prema dogovoru s voditeljem edukacije.

Životopisi voditelja izobrazbe:

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 | URBROJ: 526-06-01-02-02/1-16-02 | Datum izdavanja: 22.04.2016. – 1. odobrenje

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 | URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-7 | Datum izdavanja: 05.11.2018. – 2. odobrenje

Redovito usavršavanje o javnoj nabavi (usavršavanje u svrhu obnove certifikata)

Redovito usavršvanje u području javne nabave održati će se u prostorijama Učilišta (Bogoslava Šuleka 29) 23. travnja 2021.godine. 

 

TEME:

Predavač : Irena Grčić

 1. 1. TEMA Dokumentacija o nabavi    
 • • izrada dokumentacije o nabavi; elementi dokumentacije o nabavi
 • • dokumentacija o nabavi i provedba projekata financiranih iz EU fondova;
 • • primjeri postupanja iz prakse DKOM-a i VUS-a
 1. 2. TEMA Pregled i ocjena ponuda
 • • postupak pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016
 • • pregled i ocjena ponuda u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova
 • • najčešće pogreške prilikom pregleda i ocjene ponuda
 • • primjeri postupanja iz prakse DKOM-a i VUS-a

Predavač: Sanja Sila

 1. 3. TEMA Otvoreni postupak javne nabave
 • • priprema postupka, tijek postupka i ugovaranje
 • • najčešće pogreške prilikom provođenja postupka
 • • primjeri postupanja iz prakse DKOM-a i VUS-a
 1. 4. TEMA Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • • zakonodavni okvir
 • • ustrojavanje i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma u EOJN RH
 • • ugovori jednostavne nabave

objave ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma praćenje izvršenja ugovora

 

Raspored predavanja:

 

08:30-10:00 – 1. tema

10:00-10:05 – pauza

10:05-11:35 – 2.tema

11:35-12:05 – pauza

12:05-13:35 – 3. tema

13:35-13:40 – pauza

13:40-15:10 – 4. tema

 

Slijedeće redovito usavršavanje o javnoj nabavi održati će se u Karlovcu 23. travnja 2021., a informacije o usavršavanju možete pronaći klikom na rubriku Redovito usavršavanje o javnoj nabavi (gore).

Rukovatelj/ica grejderom

Rukovatelj/ica dozerom i skejperom

Rukovatelj/ica buldožerom

Rukovatelj motornom kosilicom

Rukovatelj strojevima za sabijanje

Rukovatelj bagerom

Rukovatelj crpkom za beton i mikserom

Rukovatelj/ica ralicom

Rukovatelj/ica kombajnom

Rukovatelj/ica hidrauličkim cjepačem

Rukovatelj viličarom

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Rukovatelj motornom lančanom pilom

Rukovatelj autodizalicom

Rukovatelj/ica hidrauličnom platformom

Rukovatelj/ica višenamjenskim građevinskim strojem “UNIMOG” s priključcima

Rukovatelj/ica rotosjekačem i trimerom

Rukovatelj/ica zglobnim traktorom

Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom

Rukovatelj/ica motornim škarama

Rukovatelj/ica komunalnom čistilicom

Rukovatelj/ica samohodnom dubinskom bušilicom

Rukovatelj/ica drobilicom za kamen

Rukovatelj/ica strojevima za finalnu obradu drva

Rukovatelj/ica finišerom

Uzgajivač ovaca i koza

Jednostavni poslovi u zanimanju vrtlar/ica

Cvjećar/ka – aranžer/ka

Voditelj/ica OPG-a

Edukacija o održivoj uporabi pesticida

Vinogradar/ka i vinar/ka

Jednostavni poslovi u ratarstvu

Voćar

Pčelar

Proizvođač i prerađivač ljekovitog i aromatičnog bilja

Betonirac

Jednostavni poslovi u zanimanju podopolagač

Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar-ličilac

Monter/ka građevinskih skela

Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka

Jednostavni poslovi u zanimanju armirač

Jednostavni poslovi u zanimanju zidar

Jednostavni poslovi u zanimanju keramičar-oblagač

Jednostavni poslovi u zanimanju monter suhe gradnje

Maser

Vizažist

Pediker

Poslovi dadilje

Njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

Mesar/ica

Izobrazba o javnoj nabavi

Voditelj/ica seoskog turizma

Poslovi mljekara/ice – sirara/ice

Priprematelj bureka i pizza

Barmen/ica i priprematelj/ica koktela

Sobar/ica

Vulkanizer

Računalni operater

Dimnjačar

Gerontodomaćin/ica

Poslovi uzgajivača povrća

Poslovi uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Jednostavni poslovi u zanimanju krovopokrivač i izolater

Jednostavni poslovi u zanimanju tesar

Osposobljavanje za poslove sommeliera

Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom

Jednostavni poslovi u zanimanju limar

Skip to content