Instalater grijanja i klimatizacije

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

 

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

  • •          završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • •          liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instalatera grijanja i klimatizacije

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • •          najmanje 17 godina starosti,
  • •          završena srednja škola
  • •          liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instalatera grijanja i klimatizacije

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

  • •          razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • •          razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • •          praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Skip to content