Hotelijersko-turistički tehničar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Kompetencije polaznika:

 • primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine na materinjem i stranom jeziku
 • kulturno se izražavati
 • razvijati svijest o potrebi primijenjene psihologije u svakodnevnom životu i u radnoj sredini
 • svladati vještinu slijepog pisanja te usvajati karakteristične jezične izričaje u poslovnom dopisivanju, s naglaskom na oslovljavanje i pozdravljanje
 • upoznati i osposobiti polaznike sa osnovnim pravilima pripremanja i posluživanja jela, pića i naputaka kao sastavni dio pružanja glavnih Ugostiteljskih usluga
 • upoznati polaznike s temeljnim pojmovima o ugostiteljskoj djelatnosti, organizacijskom strukturom ugostiteljskih poduzeća, tehničkom podjelom rada i međusobnim odnosom poslovnih jedinica unutar poduzeća, kao i sa temeljnim odrednicama zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti
 • pravilno rukovati, čuvati i održavati hranu, piće i opremu
 • upoznati uloge pojedinih čimbenika kao i oblikovanje turističke ponude i potražnje
 • shvatiti značenje turizma i njegov utjecaj na gospodarski razvoj zemlje, regije, županije ili mjesta kao i njegovu ulogu u međunarodnoj razmjeni
 • upoznati tehniku rada prijemnog odjela hotela, važnost svih evidencija o gostima i uslugama uz poseban naglasak na prednosti rada računalom, postupci obračuna, naplate usluga uz odgovarajuće usluge
 • upoznati prometne djelatnosti u funkciji turizma i turističkog gospodarstva, izradu turističkih aranžmana, poslovnu suradnju s partnerskih tvrtkama
 • stjecati znanje o putničkim-turističkim organizacijama i sličnim tvrtkama, kvalitetom njihovih djelatnika

Uvjeti za upis:

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS –Hotelijersko-turistički tehničar/ka.

Rješenje MZO Klasa: UP/I-602-07/16-03/00247; URBR:533-25-16-0002, 22. prosinac 2016.

Skip to content