EU projekt – Standardima do prepoznatljivosti

Informacije o projektu

Naziv projekta: Standardima do prepoznatljivosti
Naziv poziva : Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesom i kvalitetom, KK.03.2.1.14
Korisnik : Pučko otvoreno učilište POUKA, Karlovac
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Trajanje projekta : 9.studeni 2018.do 9.prosinac 2019.
Vrijednost projekta: 275.750 HRK
Iznos bespovratnih sredstava : 122.433 HRK

Cilj projekta

Projekt “Standardima do prepoznatljivosti” usmjeren je ka unapređenju poslovanja Pučkog otvorenog učilišta POUKA iz Karlovca.

Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskom rastu i razvoju unapređenjem konkurentnosti mikro poduzetnika. Specifični cilj je povećati konkurentnost učilišta POUKA na tržištu obrazovanja za odrasle osobe kroz uvođenje međunarodno priznatih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. kako bi učilište postalo prepoznatljivo po kvalitetnoj usluzi koju pruža korisnicima.

Usvajanja procesnog pristupa u razvoju, primjeni i poboljšanju djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom, ostvarit ćemo potrebe i zahtjeve polaznika učilišta i upravljati svojim odgovornostima koje se odnose na okoliš na sustavan način.

Specifični cilj je povećati konkurentnost učilišta POUKA na tržištu obrazovanja za odrasle osobe kroz uvođenje međunarodno priznatih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. kako bi učilište postalo prepoznatljivo po kvalitetnoj usluzi koju pruža korisnicima.

Planirano je uvesti u poslovanje sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 s ciljem usvajanja procesnog pristupa u razvoju, primjeni i poboljšanju djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom kako bi se potrebe i zahtjevi polaznika u potpunosti ispunili. Uvođenjem sustava ISO 9001:2015 POUKA će kvalitetnije upravljati svojim poslovanjem i time biti spremnija za tržišne promjene kako bi svojim kupcima / polaznicima mogla ponuditi višu kvalitetu usluge.

Pored toga će se uvesti međunarodno priznata norma ISO 14001:2015 usmjerena na zaštitu prirode i očuvanje okoliša. Time želimo smanjiti negativan učinak našeg poslovanja na okoliš, ukazati primjerom našim polaznicima značaj očuvanja prirode i okoliša, ali ujedno i smanjiti nepotrebne i za okoliš štetne postupke koji su posljedica našeg poslovanja. Uvođenjem ISO 14001:2015 POUKA će upravljati svojim odgovornostima koje se odnose na okoliš na sustavan način i povećati svoju uspješnost u upravljanju okolišem kroz učinkovito korištenje resursima te izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, povećati konkurentnost organizacije i povjerenje polaznika i poslovnih suradnika.

Ciljane skupine

Ciljana skupina projekta su djelatnici i sam poduzetnički gospodarski subjekt, Pučko otvoreno učilište POUKA, Karlovac.

Trajanje i vrijednost

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Datum početka projekta: 19.11.2018.

Datum završetka projekta: 18.11.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 145.750,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 122.430,00 kuna

Kontakt

Odgovorna osoba: Ivana Latković, prof.

Kontakt informacije:

Tel: 047 / 642 – 938

Fax: 047 / 642 – 937

E–mail: info@pouka.hr

Više informacija o fondovima Europske unije na www.strukturnifondovi.hr

Skip to content