EU projekt – Poučiti, uklopiti, zaposliti

Informacije o projektu

Naziv projekta: Poučiti, uklopiti, zaposliti, UP.02.2.2.03.0045

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište POUKA, Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

  • Udruga za razvoj kontinentalnog turizma i gospodarskih djelatnosti
  • Udruga Milosrđe – Centar za beskućnike
  • ŽGANJER, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu, mesarsku djelatnost i javni cestovni prijevo
  • Javna ustanova Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac

Cilj projekta

Ideja samog projekta proizišla je iz problema velikog broja nezaposlenih u Karlovačkoj županiji. Naime, uvidom u evidenciju HZZ-a u travnju 2017. godine, zabilježeno je 6.964 nezaposlene osobe od čega se trećina odnosi na ranjive skupine (osobe mlađe od 24 godine, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom). Istovremeno je zabilježen porast potražnje sezonskih radnika (konobari, kuhari, sobarice, spremačice, animatori). Uvidom u takvo stanje zaključeno je kako je sve teže naći kvalificiranu radnu snagu za tražene poslove.

Ovim se Projektom taj problem nastoji riješiti tako što će se kroz program od 120 sati (36 sati teorije i 84 sati prakse) adekvatno osposobiti 50 nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama. Sudionici će pohađati jedan od četiri po mjeri dizajnirana programa osposobljavanja koji će proizići iz početne analize i motivacije pojedinaca iz ciljne skupine. Kako bi programi osposobljavanja, a time i čitav Projekt, bili provedeni na najvišoj razini, petnaest mentora i predavača polazit će jedan od dva programa usavršavanja koji će završiti studijskim putovanjem. Tijekom usavršavanja u trajanju od 150 sati, mentori i predavači bit će osposobljeni za prijenos specifičnih znanja i vještina koristeći multimedijalnu nastavu, odnosno provođenje e-učenja pomoću interaktivne mrežne platforme osmišljene za potrebe ovog Projekta.

Završetkom Projekta skupina od 50 ranjivih osoba svojim će novim usvojenim znanjem, vještinama i sposobnostima moći odgovoriti potrebama tržišta rada te se integrirati na tržište kao njegovi ravnopravni članovi. Ovaj Projekt potiče i utječe na porast samopouzdanja, stjecanje poznanstava, osvještavanje vlastitih vještina i sposobnosti. Samim time, on pozitivno utječe na život pojedinca i pruža mu snažan poticaj integracije u društvo.

Ciljane skupine

  • 20 osoba mlađih od 24 godine
  • 20 osoba starijih od 54 godine
  • 10 osoba s invaliditetom
  • 15 mentora i predavača

Trajanje i vrijednost

rajanje projekta: 18 mjeseci

Datum početka projekta: 23.04.2019.

Datum završetka projekta: 23.10.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.338.578,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 1.338.578,00 kuna

Kontakt

Odgovorna osoba: Ivana Latković, prof.

Kontakt informacije:

Tel: 047 / 642 – 938

Fax: 047 / 642 – 937

E–mail: info@pouka.hr

Više informacija o fondovima Europske unije na www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Pouka.

Skip to content