EU projekt – Mreža obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu

Veliko nam je zadovoljstvo objaviti da su Pučkom otvorenom učilištu POUKA Karlovac, kao jednom od partnera POU Samobor koji je nositelj projekta, dodijeljena nepovratna sredstva za obrazovanje odraslih u okviru IV.komponente IPA-e za grant „Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova“

Informacije o projektu

Reference number: IPA4.1.3.2.01.02.c05
Naziv projekta: Mreža obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu

Cilj projekta

Cilj projekta Mreža obrazovnih ustanova za uspostavljanje EU standarda u seoskom turizmu unutar Grant sheme “Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova” je uspostavljanje mreže obrazovnih institucija (POU Samobor, POU Karlovac, POU Petrinja i CZCU Zagreb), podizanje razine kvalitete obrazovanja u partnerskim ustanovama, te osposobljavanje zainteresiranih osoba za voditelje seoskog turizma. Kroz projekt će se izraditi analiza obrazovnih potreba na području Samobora, Karlovca i Petrinje, koju će provesti stručnjak iz EU. Prema rezultatima ove analize POU Samobor će unaprijediti svoj već postojeći kurikulum za voditelja seoskog turizma te će unaprijeđeni kurikulum podijeliti s partnerskim učilištima. Sva tri učilišta će ga koristiti u svom radu.

Ciljane skupine

Projektom je planirana edukacija nastavnika koji će steći odgovarajuće andragoške vještine te osposobljavanje 13 voditelja seoskog turizma u gradovima, partnerima u projektu. U konačnici će projektne aktivnosti dovesti do okupljanja dionika – turističkih zajednica, voditelja seoskih turističkih gospodarstava, poduzetničkih centara, razvojnih agencija i ostalih ustanova ili pojedinaca zainteresiranih za razvoj seoskog turizma, te potpomoći unapređenje kvalitete u ovom prevažnom sektoru za razvoj turizma u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Trajanje i vrijednost

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Datum početka projekta: 23.10.2010.

Datum završetka projekta: 22.10.2011.

Ukupna vrijednost projekta: 135.475,43 eura

Iznos koji sufinancira EU: 112.444,61 eura

Partneri u projektu

Centar za cjeloživotno učenje – CZCU Zagreb

Pučko otvoreno učilište POUKA Karlovac – POU Karlovac

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom – POU Petrinja

Više informacija o fondovima Europske unije na www.strukturnifondovi.hr

Skip to content