Elektrotehničar

Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Obrazovni program elektrotehničar omogućava stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo adaptivno osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Pored toga, ovo obrazovanje omogućava stjecanje dobrog, općeg obrazovanja, prije svega iz matematičkih i prirodoznanstvenih područja, što omogućava nastavak obrazovanja na studijima tehničkih znanosti.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:        

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova elektrotehničara.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova elektrotehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Elektrotehničar

Rješenje MZO Klasa: UP/I-602-07/19-03/00215; URBR:533-05-19-0004, 3. rujna 2019.

Skip to content