Pripreme za državnu maturu | Prijava

Prijave za programe pripreme državne mature pojedinačno ili u paketu koje je pripremila Pouka zajedno s timom iskusnih i vrsnih profesora.

Prikaži pravila privatnosti

Paketi Sadržaj paketa i satnica
HAA Hrv (45), MatA (60), EngA (36)
HBA Hrv (45), MatB (45), EngA (36)
HAB Hrv (45), MatA (60), EngB (30)
HBB Hrv (45), MatB (45), EngB (30)
Medicina Bio (40), Fiz (45), Kem (40)
Tehnika MatA (60), Fiz (45)
Farmacija MatA (60), Bio (40), Kem (40)

 

Predmeti Satnica
Matematika A (MatA)
60
Matematika B (MatB)
45
Matematika – problemski zadaci
20
Predavanja su namijenjena onim učenicima koji imaju potrebno predznanje za ispit iz A razine matematike, ali bi htjeli dodatno usavršiti i provježbati rješavanje problemskih zadataka.
Hrvatski (Hrv)
45
Engleski A (EngA)
36
Engleski B (EngB)
30
Biologija 40
Fizika 45
Kemija 40
Skip to content