Pripreme za državnu maturu | Prijava

Prijave za programe pripreme državne mature pojedinačno ili u paketu koje je pripremila Pouka zajedno s timom iskusnih i vrsnih profesora.

Prikaži pravila privatnosti

 

P A K E T I
Paketi Sadržaj paketa i satnica
HAA Hrv (45), MatA (65), EngA (36)
HBA Hrv (45), MatB (40), EngA (36)
HAB Hrv (40), MatA (65), EngB (30)
HBB Hrv (45), MatB (40), EngB (36)
HBB Hrv (40), MatB (40), EngB (30)
Medicina Bio (40), Fiz (45), Kem (40)
Tehnika MatA (65), Fiz (45)
Rješavanje problemskih zadataka

20 sati – Predavanja su namijenjena
onim učenicima koji imaju potrebno predznanje za ispit iz A razine
matematike, ali bi htjeli dodatno usavršiti i provježbati rješavanje problemskih zadataka.

Skip to content