Stručno usavršavanje

Usavršavanje za poslove voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata

Po završetku nastavnog programa polaznici će posjedovati znanja vještine i sposobnosti:

  • Prepoznati ciljeve regionalne politike
  • Razlikovati glavne vrste EU fondova i institucija koje su na raspolaganju za korištenje financijske potpore i bespovratnih sredstava
  • Isplanirati projekt, izraditi logičku matricu i projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  • Ispuniti natječajnu dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava i javne nabave u programima EU
  • Izraditi projektni proračun sukladno kriterijima EU
  • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima
  • Provoditi evaluacijske aktivnosti i osigurati održivost projekta
  • Primijeniti pravila zaštite na radu
Specijalist za logistiku i špediciju
Specijalist za prodaju i marketing
Održivo gospodarenje i brendiranje u ekološkoj proizvodnji
CAD - tehnički crtač
Skip to content