Stručno usavršavanje

Program usavršavanja za poslove u računovodstvu

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja te financijske uspješnosti
 • usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja i financijske uspješnosti
 • odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti
 • sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 • primijeniti zakonske propise pri vođenju financija, računovodstva i poreza
 • koristiti računalne programe za vođenje financija i računovodstva i poreza
 • primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije između sektora s ciljem povećanja učinkovitosti
 • primijeniti pravila zaštite na radu, pružanja prve pomoći i zaštite od požara, na stručan i siguran način.

U program usavršavanja za poslove u računovodstvu može se upisati osoba koja ima najmanje:

 • navršenih 18 godina;
 • završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist ili komercijalist i najmanje 1 godinu radnog iskustva na knjigovodstveno/računovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca;
 • završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje 3 godine radnog iskustva na knjigovodstveno/računovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca.
Usavršavanje za poslove voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata

Po završetku nastavnog programa polaznici će posjedovati znanja vještine i sposobnosti:

 • Prepoznati ciljeve regionalne politike
 • Razlikovati glavne vrste EU fondova i institucija koje su na raspolaganju za korištenje financijske potpore i bespovratnih sredstava
 • Isplanirati projekt, izraditi logičku matricu i projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
 • Ispuniti natječajnu dokumentaciju za dodjelu bespovratnih sredstava i javne nabave u programima EU
 • Izraditi projektni proračun sukladno kriterijima EU
 • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima
 • Provoditi evaluacijske aktivnosti i osigurati održivost projekta
 • Primijeniti pravila zaštite na radu
Specijalist za logistiku i špediciju
Specijalist za prodaju i marketing
Skip to content