Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno-instruktivnim načinom.

Potrebna znanja i vještine

Polaznici će:

 • Poznavati život i oblike biljnog tijela.
 • Razlikovati domaće i strane vrste šumskog drveća i grmlja.
 • Poznavati potrebe pojedinih biljnih vrsta na različite stanišne uvjete.
 • Poznavati sjemenarstvo i rasadničarstvo radi podizanja kvalitetnih šumskih sastojina.
 • Reproducirati i podizati šume prirodnim i umjetnim putem.
 • Odrediti volumen sortimenta stabla i sastojine.
 • Samostalno prikupljati i obrađivati podatke potrebne za izradu gospodarske osnove.
 • Izraditi plan sječa i učinkovito organizirati radilište na sječi, izradi i izvlačenju.
 • Prekrojiti, primiti i otpremiti izrađene sortimente.
 • Vješto čitati i snalaziti se koristeći mape.
 • Poznavati načela rada i koristiti različite instrumente i metode mjerenja potrebne u šumarstvu.
 • Razlikovati vrste drva i greške drveta.
 • Prepoznati šumske biljne zajednice.
 • Primijeniti odgovarajuće mjere preventivne i represivne zaštite kojima će smanjiti štetno djelovanje abiotskih i biotskih činitelja na šumsku zajednicu.
 • pravilno rukovati i održavati pojedine strojeve i alate koji se koriste u šumarstvu.
 • Normirati, planirati, organizirati i racionalizirati radove na radilištu i u uredu.
 • Razlikovati vrste divljači, način njihova uzgoja, načine lova i lovnu etiku.
 • Definirati značenje i vrijednosti šuma na visokom i niskom kršu.

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:      

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Šumarski tehničar/ka.

 

 Nastavni predmet

1.     razred

2.     razred

3.     razred

4.     razred

 Hrvatski jezik

  *

  *

*

*

 Strani jezik

*

*

*

*

 Povijest

*

*

/

/

 Geografija

*

*

/

/

 Vjeronauk/Etika

*

*

*

*

 Politika i gospodarstvo

/

/

/

*

 Tjelesna i zdravstvena kultura

     *

    *

   *

    *

 Matematika

     *

    *

   *

    *

 Fizika

     *

     *

    /

    /

 Kemija

*

*

/

/

 Biologija

*

/

/

/

 Botanika

*

/

/

/

 Računalstvo

*

*

/

/

 Dendrologija

/

*

*

/

 Pedologija

*

/

/

/

 Meteorologija

*

/

/

/

 Zaštita na radu

     *

     /

   /

    /

 Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

*

/

/

/

 Ekologija

/

*

/

/

 Uzgajanje šuma

/

*

*

*

 Anatomija i tehnologija drva

/

*

/

/

 Geodezija

/

/

*

/

 Radni strojevi i alati

    /

    *

    *

    /

 Fitocenologija

/

/

*

/

 Dendrometrija

/

/

*

/

 Iskorišćivanje šuma

/

/

*

*

 Zaštita šuma

/

/

*

*

 Ekonomika

    /

    /

     *

/

 Šumarstvo na kršu

/

/

*

*

 Organizacija proizvodnje u šumarstvu

/

/

/

*

 Uređivanje šuma

/

/

/

*

 Lovstvo

/

/

/

*

 Šumske komunikacije

/

/

/

*

 Izborni predmet:

 Strani jezik

     *

    *

     *

    *

 Praktična nastava

/

*

*

*

 

Rješenje MZO -  KLASA: UP/I-602-07/18-03/00062; URBROJ: 533-05-18-0002; 5. travnja 2018.

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.