Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.


Završetkom programa polaznik će znati:

-obavljati konkretne operacije rada, od pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja.

-poslove organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji.

-organizirati rad u različitim granama stočarstva, pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke.

-obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.

-maksimalno koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke.UVJETI ZA UPIS

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

 

OPĆI   POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR/KA

DOPISNO - KONZULTATIVNA NASTAVA

Naziv predmeta

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

Hrvatski jezik

*

*

*

*

Strani jezik – Engleski jezik / Njemački jezik

*

*

*

*

Kemija

*

*

/

/

Biologija

/

*

/

/

Povijest

*

*

/

/

TZK

*

*

*

*

Politika i gospodarstvo

/

/

/

*

Vjeronauk / Etika

*

*

*

*

Matematika

*

*

*

*

Fizika

*

*

/

/

Računalstvo

/

*

*

/

Geografija

*

*

/

/

Poljoprivredna botanika

*

/

/

/

Temelji bilinogojstva

*

/

/

/

Tloznanstvo i uređenje tla

*

/

/

/

Ratarstvo

/

*

*

*

Stočarstvo

*

*

*

*

Voćarstvo

/

/

*

*

Vinogradarstvo

/

/

*

/

Povrćarstvo

/

/

*

/

Vinarstvo

/

/

/

*

Poljoprivredna mehanizacija

/

*

*

*

Zaštita bilja

/

/

*

*

Tržište

/

/

/

*

Promet i vožnja

/

/

*

/

Izborna nastava

·           1. godina   -Ekološka poljoprivreda

·           2. godina –   Zaštita čovjekova okoliša

·           3. godina   –Cvjećarstvo

·           4. godina –   Knjigovodstvo u poljodjelstvu

*

*

*

*

Praktična nastava

*

*

*

*

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Opći poljoprivredni tehničar/ka

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:

KLASA:UP/I-602-07/15-03/00320; URBR:533-25-15-0002 od 4. studenog 2015.

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.