Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.


Nakon završetka programa polaznik će moći:

§ planirati, organizirati i realizirat siguran i ekonomičan prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu

§ istraživati tržište prometnih usluga

§ pripremiti, nadzirati i okončati proces prijevoza tereta i putnika

§ osigurati vozilo, putnike i teret u prometu

§ izabrati i uposliti posadu vozila i vozni park

§ organizirati poslove na terminalu

§ organizirati skladištenje tereta

§ organizirati poslove paratranzita (rent-a-cara, taksi prijevoza, prijevoz invalida…)

§ poznavati poslove financijsko-komercijalnog poslovanja prijevoznog poduzeća

§ ponuditi, izračunati i naplatiti cijenu prijevozne usluge

§ primjenjivati znanja o čimbenicima sigurnosti prometa

§ primjenjivati zakonitosti dinamike kretanja vozila

§ planirati promet u kretanju i mirovanju

§ primjenjivati zakonitosti pri upravljanju prometom

§ pravilno postupati kod prometne nesreće, očevida i vještačenja

§ sudjelovati u nadzoru prometa

§ ustrojiti održavanje voznog parka

§ sudjelovati u poslovima registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozilaUVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR/KA CESTOVNOG PROMETA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tehničar/ka cestovnog prometa.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR/KA CESTOVNOG PROMETA polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tehničar/ka cestovnog prometa.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

TEHNIČAR/KA CESTOVNOG   PROMETA

DOPISNO -   KONZULTATIVNA NASTAVA

Naziv predmeta

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

Hrvatski jezik

*

*

*

*

Strani jezik – Engleski   jezik / Njemački jezik

*

*

*

*

Povijest

*

*

/

/

Geografija

*

*

/

/

Politika i gospodarstvo

/

/

/

*

Tjelesna i zdravstvena   kultura

*

*

*

*

Vjeronauk / Etika

*

*

*

*

Matematika

*

*

*

*

Fizika

*

/

/

/

Kemija

*

/

/

/

Osnove prijevoza i   prijenosa

*

/

/

/

Prijevoz tereta

/

*

*

*

Poslovanje poduzeća u   cestovnom prometu

/

/

*

*

Statistika

/

/

*

/

Prijevoz putnika

/

/

/

*

Ekonomika prometa

/

/

/

*

Propisi u cestovnom prometu

/

/

*

/

Prometna tehnika

/

/

*

*

Prva pomoć u cestovnom   prometu

/

*

/

/

Ceste i cestovni objekti

/

*

/

/

Prometna geografija

/

*

/

/

Grafičke komunikacije u   prometu

*

/

/

/

Cestovna vozila

*

*

*

/

Računalstvo

*

/

/

/

Izborni predmet

·            1. godina – Ekologija u prometu

·            2. godina – Psihologija rada

·            3. godina – Komunikologija

·            4.godina – Inteligentni transportni sustavi

*

*

*

*

Praktična nastava

/

*

*

*

 

Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Tehničar/ka cestovnog prometa


Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:


KLASA:UP/I-602-07/15-03/00320; URBR:533-25-15-0002 od 4. studenog 2015.

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.