Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi konzultativno – instruktivnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:


 • samostalno obavljati poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.
 • promovirati  atraktivnost i važnost zanimanja kuhar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti
 • raditi na siguran način
 • prepoznati  moguće izvore onečišćenja i širenja zaraznih bolesti i primijeniti  postupke za zaštitu čovjekova okoliša
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
 • primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi kuhar
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
 • primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti
 • pripremati jela u ugostiteljskim objektima
 • razlikovati  običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela,
 • znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
 • znati  svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,
 • poznavati  namirnica, načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine
UVJETI UPISAUvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

HRVATSKI JEZIKSTRANI JEZIK I.POVIJEST   
ETIKA/VJERONAUK

 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURAPOLITIKA I GOSPODARSTVO

 

 
MATEMATIKASTRANI JEZIK II.TEHNOLOGIJA ZANIMANJAKULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

   

MARKETING U TURIZMU

   

ENOLOGIJA S GASTRONOMIJOM

 

 
VOĐENJE I ORGANIZACIJA KUHINJE

   

STRANI JEZIK II.IZBORNA NASTAVAPRAKTIČNA NASTAVAKULTURNO-POVIJESNA BAŠTINAZavršni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Kuhar/ica

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
KLASA: UP/I-602-07/10-03/00154 | URBROJ:533-09-10-0004 | 8. rujna 2010.
 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.