Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • organizirati prijevoz pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom
  • izdavati i pribavljati transportnu dokumentaciju
  • preuzimati i distribuirati  pošiljke
  • sklapati ugovore o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe
  • organizirati kontrolu robe, sajamske poslove konsignacijske poslove, agencijske poslove
  • organizirati  prijevoz živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta
  • razlikovati  tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti
  • izdavati jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente
  • izraditi kalkulaciju, obaviti obračun za izvršene usluge, kontrolirati ispravnost dokumenata te izvršiti kontrolu obračuna i naplate vozarine i carine.
  • primjenjivati  znanja iz računalstva pri pronalaženju podataka važnih za organizaciju i rad
UVJETI UPISA

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

HRVATSKI JEZIK

1.STRANI JEZIK

2.STRANI JEZIK

POVIJEST

   
GEOGRAFIJA

   
POLITIKA I GOSPODARSTVO

     

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

VJERONAUK/ETIKA

MATEMATIKA

FIZIKA

   
RAČUNALSTVO

   
BIOLOGIJA     
OSNOVE PRIJEVOZA I PRIJENOSA 

 
POZNAVANJE ROBE     
TERMINALI I MEHANIZACIJA     
EKONOMIKA PROMETA

   

 
SKLADIŠNO POSLOVANJE

 

   
POSLOVNE KOMUNIKACIJE

   

 
FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

   
ORGANIZACIJA PRIJEVOZA TERETA

   

 
MEĐUNARODNO POSLOVANJE

   

 
PROMETNO PRAVO

 

   
ŠPEDICIJA

   OSIGURANJE U PRIJEVOZU

     

AGENCIJSKI POSLOVI

     

LOGISTIKA

   PRAKTIČNA NASTAVA

   Završni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Tehničar/ka za logistiku i špediciju

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
KLASA: UP/I-602-07/10-03/00153 | URBROJ:533-09-10-0003 | 14. rujna 2010.
 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.