Završetkom programa stječe se srednja stručna sprema. Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom.

Završetkom programa polaznik će moći:

  • voditi poslovanje u trgovini
  • primjenjivati osnovne zakone  i propise koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu
  • voditi  osnovnu poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave platnog prometa
  • primjenjivati pravila i zakone uredskog poslovanja
  • razlikovati osnovne uvjete tržišnog gospodarstva te zakona funkcioniranja gospodarstva
  • koristiti  informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) u svakodnevnim poslovnim operacijama organizacije u kontekstu operacionalizacije i racionalizacije poslovnih procesa
  • razlikovati osnovne marketinške pojmove, planirati marketinške koncepte u širokoj praksi njihove tržišne  međuovisnosti te sudjelovati marketinškim poslovima  poslovnog subjekta
  • primijeniti  znanja, vještine za  samostalno i odgovorno izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na području računovodstva.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis je završena osnovna  i najmanje 15 godina života.

U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu i najmanje 15 godina života.
Programom prekvalifikacije utvrđuju se sve programske razlike, a odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom učilišta.

 

PREDMETI

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

HRVATSKI JEZIK

STRANI JEZIK I

POVIJESTVJERONAUK/ ETIKA

ZEMLJOPISTJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

MATEMATIKA

POLITIKA I GOSPODARSTVO
IZBORNI: STRANI JEZIK II

POZNAVANJE ROBE

POSLOVNE KOMUNIKACIJE

INFORMATIKA


TRGOVINSKO POSLOVANJE


RAČUNOVODSTVO


PODUZETNIŠTVOOSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA
PSIHOLOGIJA PRODAJE
MARKETING
TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE
TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANA
STRUKOVNE VJEŽBE (PRAKTIKUMZavršni rad polaže se prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, NN 118/09. Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, Ustanova mu izdaje završnu svjedodžbu o stečenoj SSS – Komercijalist/ica

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:
KLASA: UP/I-602-07/10-03/00153 | URBROJ:533-09-10-0003 | 14. rujna 2010.

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.
Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.