Srednjoškolski programi

 Uz program osnovnoškolskog obrazovanja, Učilište provodi programe za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikaciju za sljedeće programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih:

 • Ekonomist/ica
 • Komercijalist/ica
 • Tehničar/ka za logistiku i špediciju
 • Tehničar cestovnog prometa
 • Tehničar za mehatroniku
 • Hotelijersko-turistički tehničara
 • Šumarski tehničar
 • Građevinski tehničar
 • Elektrotehničar
 • Strojarski računalni tehničar
 • Prodavač/ica
 • Vozač/ica motornog vozila
 • Konobar/ica
 • Kuhar/ica
 • Pekar/ica
 • Zidar
 • Tesar
 • Slastičar
 • Automehaničar
 • Elektroinstalater
 • Vodoinstalater
 • Instalater grijanja i klimatizacije
 • Stolar

Rasporedi nastave

Skip to content