Politika kvalitete

Pučko otvoreno učilište Pouka, slijedeći svoju misiju, u svome radu posvećeno je ostvarivanju najviših standarda kvalitete u obrazovanju odraslih i u svom poslovanju. Praćenjem potreba tržišta rada za odgovarajućim kadrovima i razvojem nastavnih planova i programa temeljenih na standardima zanimanja te organizacija programa obrazovanja prema potrebama tržišta rada za obrtništvo i poduzetništvo, POU Pouka osigurava izvrsnost i konkurentnost na polju Karlovačke županije, ali i šire u skladu sa zakonskom regulativom i osuvremenjenim pristupom sustavu obrazovanja odraslih.

Politika kvalitete temelji se na težnji i naporima osiguravanja osobnog i društvenog prosperiteta svih dionika, ponajprije polaznika, nastavnika i ostalih zaposlenika, ali isto tako i poslovnih partnera i suradnika, osnivača i društvene zajednice u cjelini. Sukladno tome kultura kvalitete je zajednička vrijednost i odgovornost svih dionika POU Pouka.

POU Pouka prepoznaje svoje polaznike kao primarne dionike svoga sustava kvalitete i korisnike svojih usluga, koji neprestano procjenjuju kvalitetu i izražavaju svoje zadovoljstvo u redovitom anketiranju.

Upravo osnovna težnja POU Pouka, sadržana u nastojanju da Učilište postane  centar izvrsnosti na području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na polju Karlovačke županije i šire, predstavlja referentni okvir za uspostavu, prosudbu i provedbu te ostvarenje ciljeva kvalitete.

Stvoriti poveznice između sustava kvalitete poslovanja i sustava kvalitete obrazovanja odraslih što bi u konačnici doprinijelo sadržajnijim prosudbama i verifikacijama vlastitih aktivnosti čime bi se potvrdilo nastojanje POU Pouke za stalnim razvojem kvalitete svojih usluga u svim područjima djelatnosti je nešto čemu teži POU Pouka s ciljem postajanja centra izvrsnosti na području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja i s ciljem zadovoljnih zaposlenika, nastavnika i polaznika kao primarnih dionika svog sustava kvalitete.

 

               U Karlovcu 28. travnja 2023.                                                                                                                                                                            Ravnateljica Ivana Latković, prof.

Naše vrijednosti

Uključivost

Otvoreni smo prema potrebama svih polaznika,
Dostupni smo svim korisnicima neovisno o intelektualnim i fizičkim sposobnostima
Promičemo društvenu jednakost razvojem znanja i vještina

Inovativnost

Kontinuirano razvijamo nove programe

Koristimo suvremene metode poučavanja kako bi potaknuli procese učenja i razvoja svakog korisnika.

Skip to content