Misija

Naša misija je kontinuirano istraživanje potreba tržišta rada na koje odgovaramo razvojem nastavnih planova i programa temeljenih na standardima zanimanja i organizacijom programa obrazovanja prilagođenom potrebama naših korisnika.

Pučko otvoreno učilište POUKA je privatno učilište osnovano 21.10.2005. u Karlovcu i od tada se bavimo obrazovanjem odraslih starijih od 15 godina i sve to vrijeme uspješno provodimo programe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikacije, programe osposobljavanja i usavršavanja, te razne radionice. Također provodimo nekoliko projekata sufinanciranih od strane Europske Unije, razne neformalne i formalne izobrazbe, pripreme za državnu maturu kao i izobrazbu na polju javne nabave.

Trenutno imamo 20 srednjoškolskih programa i više od 70 verificiranih programa osposobljavanja.

Nastava se u programima izvodi dopisno-konzultativnim ili konzultativno-instruktivnim putem te su svi programi odobreni od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta što znači upis završenog programa u radnu knjižicu.

S ciljem usklađenja ponude i potražnje za stručnim osposobljavanjima i usavršavanjima Učilište kontinuirano razvija obrazovne programe koji uz puno praktičnog rada omogućuju polaznicima stjecanje potrebnih kompetencija za samostalan rad. U tu svrhu ostvarena je suradnja s mnogim partnerima iz javnog i privatnog sektora.

Naš misija je pružiti odraslim polaznicima mogućnost ili stjecanja prve kvalifikacije ili prekvalifikacije kako bi bili konkurentni usvojenim znanjem i vještinama na tržištu rada i time povećali svoju zapošljivost.

Pučko otvoreno učilište Pouka uz stalno zaposlene ima preko 60 suradnika, stručnjaka na svom polju djelovanja.

 

U Karlovcu, 2.rujna 2019.

Ravnateljica Ivana Latković, prof.

Vizija

 Naša vizija je zadržati kontinuitet osnovnih djelatnosti, razvijati se kroz primjenu suvremenih metoda poučavanja i korištenjem informacijsko – komunikacijske tehnologije postati moderniji i u svakom pogledu konkurentan centar cjeloživotnog učenja koji omogućava korisnicima unapređenje postojećih te stjecanje novih kompetencija za neprestanu prilagodbu promjenjivim uvjetima tržišta rada.

Osnovni ciljevi koje želimo postići budućim aktivnostima, a koji će biti usmjereni ostvarenju vizije Učilišta jesu:

Postati centar izvrsnosti na području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja na polju Karlovačke županije i šire. Kontinuirano se prilagođavati uvjetima i potrebama tržišta rada i osobnim težnjama pojedinaca.

Otvoriti mogućnost usmjeravanja djelatnosti na nove ciljane skupine korisnika. U skladu s time želja nam je uključiti što veći broj ljudi u osnovnoškolsko obrazovanje s naglaskom na nacionalnim manjinama te ih nakon toga usmjeriti barem na neko osposobljavanje u svrhu podizanja razine pismenosti i njihove veće konkurentnosti na tržištu rada. Sustavno pratiti natječaje s polja obrazovanja i kulture u svrhu (su)financiranja programa sredstvima EU fondova.

Raditi na podizanju kvalitete programa i povećanju broja korisnika.

Stručno usavršavati i obrazovati kadar koji sudjeluje u realizaciji programa.

Stvarati što bolje materijalne i nematerijalne uvjete rada.

Naša vizija je zadržati kontinuitet osnovnih djelatnosti, postati još moderniji i u svakom pogledu konkurentan centar cjeloživotnog učenja na zadovoljstvo svih korisnika naših usluga.

Naša vizija je kontinuirano istraživanje potreba tržišta rada za odgovarajućim kadrovima i razvoj nastavnih planova i programa temeljenih na standardima zanimanja, organizacija programa obrazovanja prema potrebama tržišta rada za obrtništvo i poduzetništvo, u programe uključiti obrtnike i poduzetnike, njihove zaposlenike i sve ostale dionike u sustavu.

 

U Karlovcu, 2.rujna 2019.

Ravnateljica Ivana Latković, prof.

Skip to content