UPRAVNO VIJEĆE POU POUKA na 75. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017. jednoglasno je donijelo:

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih u rujnu 2017. i to kako slijedi:

PROGRAM

BROJ POLAZNIKA

OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

50

STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME, PREKVALIFIKACIJA, DOKVALIFIKACIJA

 
Programi u trajanju tri godine

 
1.   Vozač motornog vozila

48

2.   Prodavač

24

3.   Kuhar

24

4.   Konobar

24

5.   Zidar

24

6.   Tesar

24

7.   Pekar

24

8.   Slastičar

24

Programi u trajanju četiri godine

 
9.   Komercijalist

48

10.               Ekonomist

24

11.               Tehničar za logistiku i špediciju

24

12.               Tehničar za cestovni promet

24

13.                Opći poljoprivredni tehničar

24

14.               Hotelijersko turistički tehničar

24

STRUČNO USAVRŠAVANJE

 
1.   Specijalist za logistiku i špediciju

24

2.   Specijalist za prodaju i marketing

24

3.   Poslovi voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata

24

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 
1.   Rukovatelj rovokopačem – utovarivačem

24

2.   Rukovatelj bagerom

24

3.   Rukovatelj strojevima za sabijanje

24

4.   Rukovatelj motornom lančanom pilom

24

5.   Pomoćni radnik tesar

24

6.   Izolater

24

7.   Jednostavni poslovi u zanimanju armirač

24

8.   Jednostavni poslovi u zanimanju keramičar/oblagač

24

9.   Jednostavni poslovi u zanimanju zidar

24

10.               Jednostavni poslovi u zanimanju monter suhe gradnje

24

11.               Voditelj seoskog turizma

24

12.               Priprematelj bureka i pizze

24

13.               Jednostavni poslovi u zanimanju mesar/ica

24

14.               Prerađivač i proizvođač ljekovitog i aromatičnog bilja

24

15.               Rukovatelj/ica autodizalicom

24

16.               Rukovatelj/ica viličarom

24

17.               Rukovatelj/ica crpkom za beton i mikserom

24

18.               Rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom

24

19.               Rukovatelj/ica CNC strojem

24

20.               Rukovatelj/ica motornom kosilicom

24

21.               Voćar/ica

24

22.               Pčelar/ica

24

23.               Jednostavni poslovi u zanimanju ratar

24

24.               Voditelj/ica obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom

24

25.               Vizažist/ica

24

26.               Maser/ka

24

27.               Jednostavni poslovi u zanimanju pediker

24

28.               Dadilja

24

29.               Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

24

30.               Rukovatelj/ica dozerom i skrejperom

24

31.               Rukovatelj/ica grejderom

24

32.               Rukovatelj/ica buldožerom

24

33.               Rukovatelj/ica poljoprivrednim traktorom s radnim priključcima

24

34.               Vinogradar/ka i vinar/ka

24

35.               Sobar/ica

24

36.               Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica

24

37.               Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica

24

38.               Jednostavni poslovi u zanimanju dimnjačar

24

39.               Rukovatelj/ica zglobnim traktorom

24

40.               Rukovatelj/ica rotosjekačem i trimerom

24

41.               Rukovatelj/ica kombajnom

24

42.               Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom

24

43.               Rukovatelj/ica višenamjenskim građevinskim strojem „UNIMOG“ s priključcima

24

44.               Rukovatelj/ica hidrauličkim cjepačem drva

24

45.               Rukovatelj/ica hidrauličnom platformom

24

46.               Rukovatelj/ica motornim škarama

24

47.               Monter/ka građevinskih skela

24

48.               Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka

24

49.               Rukovatelj/ica ralicom

24

50.               Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar/ličilac

24

51.               Zavarivač MIG-MAG postupkom

24

52.               Zavarivač REL postupkom

24

53.               Zavarivač TIG postupkom

24

54.               Jednostavni poslovi u zanimanju vrtlar/ica

24

55.               Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar

24

56.               Cvjećar i aranžer

24

57.               Barmen i priprematelj koktela

24

58.               Vulkanizer

24

59.               Rukovatelj/ica finišerom

24

60.               Rukovatelj/ica strojevima za primarnu obradu drva

24

61.               Rukovatelj/ica strojevima za finalnu obradu drva

24

62.               Poslovi mljekara/ice – sirara/ice

24

63.               Jednostavni poslovi u zanimanju podopolagač/ica

24

64.               Rukovatelj/ica drobilicom za kamen

24

65.               Rukovatelj/ica samohodnom dubinskom bušilicom

24

66.               Gerontodomaćin/ca

24

RAZLIČITE IZOBRAZBE

 
1.Izobrazba o održivoj uporabi pesticida

24

2.Program izobrazbe u području javne nabave

24

 

Uvjeti za upis u navedene programe:

 1. pravo upisa u programe imaju sve osobe starije od 15 godina
 2. za stjecanje srednje stručne spreme – završena osnovna škola
 ili prethodni razred srednje škole

 1. za prekvalifikaciju - stečena stručna sprema za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje
 2. za program osposobljavanja - završena osnovna škola i potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za pojedine struke
 3. za program usavršavanja – završena stručna sprema određene strukovne kvalifikacije
 

Potrebna dokumentacija za upis:

 1. svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju
 2. domovnica/osobna iskaznica
 3. rodni list
 4. prijavnica-upisnica
Način izvođenja nastave: Za programe: Komercijalist, Ekonomist, Tehničar za logistiku i špediciju, Tehničar cestovnog prometa, Opći poljoprivredni tehničar, Hotelijersko – turistički tehničar, Prodavač, Vozač motornog vozila, Slastičar, Kuhar, Konobar -  dopisni

Ostali programi -  konzultativno-instruktivni

Ukoliko Vam u postupku odobrenja stalnog boravka i dobivanja hrvatskoga državljanstva treba potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika i  latiničnog pisma, obratite se u naše Učilište!

Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u Malom Lošinju, Samoboru, Varaždinu, Zagrebu, Daruvaru i Krapini) Rješenjem Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku od 22.travnja 2016. je dobilo ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. POU Pouka upisana je u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 52.

 

Sukladno članku 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave cilj izobrazbe je stjecanje znanja i vještina osoba uključenih u sustav javne nabave radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave. S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 

Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz program izobrazbe i redovito usavršavanje propisano Pravilnikom. Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, a izdaje ga središnje tijelo za javnu nabavu nakon pismene provjere znanja. Tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata kako bi se certifikat mogao obnoviti.

 

POU Pouka provodi Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati za dobivanje certifikata. Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

U realizaciji izobrazbe sudjeluju renomirani stručnjaci iz područja javne nabave koji su treneri u području javne nabave ili imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

 

Program je namijenjen:

 

 1. Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu sa certifikatom

 2. Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima

 3. Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave

 4. Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija i drugih

 5. Svim zainteresiranim fizičkim osobama koje smatraju da bi ima sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri i zapošljavanju

 

Organizacija i trajanje programa

 

Program traje 50 nastavnih sati od čega je polaznik obavezan prisustvovati na najmanje 75% nastave, a raspored polaznici dobivaju prije početka provođenja programa. Svim polaznicima osigurava se nastavni materijal.

Program je moguće izvoditi ako se prijavi minimalno 10 osoba, a za manje grupe održavanje je moguće prema dogovoru s voditeljem edukacije.

 

Životopisi voditelja izobrazbe:

 

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 | URBROJ: 526-06-01-02-02/1-16-02 | Datum izdavanja: 22.04.2016.

Potkategorije

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac