ODLUKU

o raspisivanju natječaja za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih u siječnju 2018. i to kako slijedi:

 

PROGRAM BROJ POLAZNIKA
OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH 50
STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME, PREKVALIFIKACIJA, DOKVALIFIKACIJA  
Programi u trajanju tri godine  
1.   Vozač motornog vozila 48
2.   Prodavač 24
3.   Kuhar 24
4.   Konobar 24
5.   Zidar 24
6.   Tesar 24
7.   Pekar 24
8.   Slastičar 24
Programi u trajanju četiri godine  
9.   Komercijalist 48
10.               Ekonomist 24
11.               Tehničar za logistiku i špediciju 24
12.               Tehničar za cestovni promet 24
13.               Opći poljoprivredni tehničar 24
14.               Hotelijersko turistički tehničar 24
STRUČNO USAVRŠAVANJE  
1.   Specijalist za logistiku i špediciju 24
2.   Specijalist za prodaju i marketing 24
3.   Poslovi voditelja/ice izrade i provedbe EU projekata 24
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  
1.   Rukovatelj rovokopačem – utovarivačem 24
2.   Rukovatelj bagerom 24
3.   Rukovatelj strojevima za sabijanje 24
4.   Rukovatelj motornom lančanom pilom 24
5.   Pomoćni radnik tesar 24
6.   Izolater 24
7.   Jednostavni poslovi u zanimanju armirač 24
8.   Jednostavni poslovi u zanimanju keramičar/oblagač 24
9.   Jednostavni poslovi u zanimanju zidar 24
10.               Jednostavni poslovi u zanimanju monter suhe gradnje 24
11.               Voditelj seoskog turizma 24
12.               Priprematelj bureka i pizze 24
13.               Jednostavni poslovi u zanimanju mesar/ica 24
14.               Prerađivač i proizvođač ljekovitog i aromatičnog bilja 24
15.               Rukovatelj/ica autodizalicom 24
16.               Rukovatelj/ica viličarom 24
17.               Rukovatelj/ica crpkom za beton i mikserom 24
18.               Rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom 24
19.               Rukovatelj/ica CNC strojem 24
20.               Rukovatelj/ica motornom kosilicom 24
21.               Voćar/ica 24
22.               Pčelar/ica 24
23.               Jednostavni poslovi u zanimanju ratar 24
24.               Voditelj/ica obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom 24
25.               Vizažist/ica 24
26.               Maser/ka 24
27.               Jednostavni poslovi u zanimanju pediker 24
28.               Dadilja 24
29.               Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba 24
30.               Rukovatelj/ica dozerom i skrejperom 24
31.               Rukovatelj/ica grejderom 24
32.               Rukovatelj/ica buldožerom 24
33.               Rukovatelj/ica poljoprivrednim traktorom s radnim priključcima 24
34.               Vinogradar/ka i vinar/ka 24
35.               Sobar/ica 24
36.               Jednostavni poslovi u zanimanju konobar/ica 24
37.               Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica 24
38.               Jednostavni poslovi u zanimanju dimnjačar 24
39.               Rukovatelj/ica zglobnim traktorom 24
40.               Rukovatelj/ica rotosjekačem i trimerom 24
41.               Rukovatelj/ica kombajnom 24
42.               Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom 24
43.               Rukovatelj/ica višenamjenskim građevinskim strojem „UNIMOG“ s priključcima 24
44.               Rukovatelj/ica hidrauličkim cjepačem drva 24
45.               Rukovatelj/ica hidrauličnom platformom 24
46.               Rukovatelj/ica motornim škarama 24
47.               Monter/ka građevinskih skela 24
48.               Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka 24
49.               Rukovatelj/ica ralicom 24
50.               Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar/ličilac 24
51.               Zavarivač MIG-MAG postupkom 24
52.               Zavarivač REL postupkom 24
53.               Zavarivač TIG postupkom 24
54.               Jednostavni poslovi u zanimanju vrtlar/ica 24
55.               Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar 24
56.               Cvjećar i aranžer 24
57.               Barmen i priprematelj koktela 24
58.               Vulkanizer 24
59.               Rukovatelj/ica finišerom 24
60.               Rukovatelj/ica strojevima za primarnu obradu drva 24
61.               Rukovatelj/ica strojevima za finalnu obradu drva 24
62.               Poslovi mljekara/ice – sirara/ice 24
63.               Jednostavni poslovi u zanimanju podopolagač/ica 24
64.               Rukovatelj/ica drobilicom za kamen 24
65.               Rukovatelj/ica samohodnom dubinskom bušilicom 24
66.               Gerontodomaćin/ca 24
RAZLIČITE IZOBRAZBE  
1.Izobrazba o održivoj uporabi pesticida 24
2.Program izobrazbe u području javne nabave 24
ŠKOLA STRANIH JEZIKA  
1.   Hrvatski jezik za strance 15

 

Uvjeti za upis u navedene programe:

 1. pravo upisa u programe imaju sve osobe starije od 15 godina
 2. za stjecanje srednje stručne spreme – završena osnovna škola
ili prethodni razred srednje škole
 1. za prekvalifikaciju - stečena stručna sprema za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje
 2. za program osposobljavanja - završena osnovna škola i potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za pojedine struke
 3. za program usavršavanja – završena stručna sprema određene strukovne kvalifikacije
 Potrebna dokumentacija za upis:
 1. svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju
 2. domovnica/osobna iskaznica
 3. rodni list
 4. prijavnica-upisnica
Način izvođenja nastave: Za programe: Komercijalist, Ekonomist, Tehničar za logistiku i špediciju, Tehničar cestovnog prometa, Opći poljoprivredni tehničar, Hotelijersko – turistički tehničar, Prodavač, Vozač motornog vozila, Slastičar, Kuhar, Konobar - dopisni Ostali programi - konzultativno-instruktivni                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u Malom Lošinju, Samoboru, Varaždinu, Zagrebu, Daruvaru i Krapini) Rješenjem Ministarstva gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku od 22.travnja 2016. je dobilo ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. POU Pouka upisana je u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 52.

 

Sukladno članku 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave cilj izobrazbe je stjecanje znanja i vještina osoba uključenih u sustav javne nabave radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave. S ciljem kvalitetne pripreme i provedbe postupaka javne nabave naručitelji moraju osigurati da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja u pojedinačnom postupku posjeduje važeći certifikat u području javne nabave kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave.

 

Certifikat se izdaje i obnavlja temeljem stjecanja i dopunjavanja znanja, vještina i sposobnosti kroz program izobrazbe i redovito usavršavanje propisano Pravilnikom. Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, a izdaje ga središnje tijelo za javnu nabavu nakon pismene provjere znanja. Tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata kako bi se certifikat mogao obnoviti.

 

POU Pouka provodi Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati za dobivanje certifikata. Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave, a vježbe se odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

U realizaciji izobrazbe sudjeluju renomirani stručnjaci iz područja javne nabave koji su treneri u području javne nabave ili imaju višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

 

Program je namijenjen:

 

 1. Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu sa certifikatom

 2. Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima

 3. Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave

 4. Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija i drugih

 5. Svim zainteresiranim fizičkim osobama koje smatraju da bi ima sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri i zapošljavanju

 

Organizacija i trajanje programa

 

Program traje 50 nastavnih sati od čega je polaznik obavezan prisustvovati na najmanje 75% nastave, a raspored polaznici dobivaju prije početka provođenja programa. Svim polaznicima osigurava se nastavni materijal.

Program je moguće izvoditi ako se prijavi minimalno 10 osoba, a za manje grupe održavanje je moguće prema dogovoru s voditeljem edukacije.

 

Životopisi voditelja izobrazbe:

 

Odobrenje Ministarstva i datum izdavanja odobrenja:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 | URBROJ: 526-06-01-02-02/1-16-02 | Datum izdavanja: 22.04.2016.

Ukoliko Vam u postupku odobrenja stalnog boravka i dobivanja hrvatskoga državljanstva treba potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika i  latiničnog pisma, obratite se u naše Učilište!

Potkategorije

 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac