Novosti

Hrvatski jezik za strance Ponedjeljak, 08 Veljača 2016 Ukoliko Vam u postupku odobrenja stalnog boravka i dobivanja hrvatskoga državljanstva treba potvrda o poznavanju hrvatskoga jezika i  latiničnog pisma, obratite se u naše Učilište! More detail
Izobrazba o javnoj nabavi Utorak, 24 Svibanj 2016 Pučko otvoreno učilište Pouka, B. Šuleka 29, Karlovac, (sa svojim radom izvan sjedišta u Malom Lošinju, Samoboru, Varaždinu, Zagrebu, Daruvaru i Krapini) Rješenjem Ministarstva gospodarstva, Uprava... More detail
Natječaj za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih u jesenskom roku Četvrtak, 24 Kolovoz 2017 UPRAVNO VIJEĆE POU POUKA na 75. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017. jednoglasno je donijelo: ODLUKUo raspisivanju natječaja za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih u rujnu 2017. i to kako... More detail
Karlovac - Podjela svjedodžbi Nedjelja, 19 Studeni 2017 Podjela svjedodžbi nakon jesenskog roka za obranu završnih radova za polaznike u Karlovcu će biti u utorak 21. studenog 2017. u prostorijama Učilišta s početkom u 17:00 sati. More detail
 

Kontakt

E-mail: info@pouka.hr
Telefon: 047 / 642 - 938
Fax: 047 / 642 - 937
Adresa: Šulekova 29, 47000 Karlovac